Zvyk

Kategorie: křesťanství

V latině consuetudo. Za zvyk (obyčej) se považuje trvalý způsob jednání společenství lidí. Obecné právo definuje z. jako všeobecný, jednotný a stále opakovaný způsob určitého chování, prováděného s přesvědčením, že jde o dodržení právní normy. - Kodex kanonického práva neuvádí definici z., ale poskytuje zásady, aby mohl mít sílu zákona, zvláště když je v rozporu s kanonickým zákonem nebo je mimo kanonický zákon (srov. CIC 23-28). Žádný z., který je proti Božímu právu, nemá sílu zákona.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz