Zpověď

Kategorie: křesťanství

V přeneseném smyslu znamená individuální vyznání hříchů katolického křesťana knězi (nebo biskupovi) ve svátosti pokání (též svátosti smíření). Tento zpovědník uděluje svátost pokání a Boží odpuštění hříchů. Často se obecně slovem zpověď označuje celá svátost pokání, ačkoliv zpověď (tj. vyznání hříchů) je jen jedna z jeho částí. Biblickým předobrazem zpovědi je podobenství o ztraceném synu, který zbloudil a našel kajícně cestu zpět ke svému otci. Zpovědníkovi je pod trestem exkomunikace (viz klatba) uložena mlčenlivost o všem, co slyšel ve zpovědi. Vyznání hříchů předchází zpytování svědomí. Individuální (ušní) zpověď se uplatňuje v katolické církvi od dob iroskotské mise v 7. stol. Evangelická církev praktikuje v bohoslužbě všeobecnou zpověď, která předchází slavení Večeře Páně, aniž vylučuje formu individuální zpovědi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz