Zjevení

Kategorie: křesťanství

Zjevení je viditelné objevení se nějaké bytosti, jejíž přítomnost je v daném okamžiku nebo na daném místě podle přirozeného běhu věcí neobvyklá a nevysvětlitelná a váže se k nadpřirozeným jevům. Týká se to Boha (SZ mluví o četných teofaniích či zjeveních Boha), - andělů, - svatých a Panny - Marie, jejíž zjevení v Lurdech, Fatimě atd. jsou známa. V křesťanství z. znamená sdělení o sobě samém, které Bůh o sobě činí člověku. Bůh se člověku zjevil z lásky. Nabídl mu tak konečnou odpověď na otázky, které si člověk klade o smyslu a účelu svého života. Bůh, který se člověku zjevoval postupně, událostmi a slovy, se plně zjevil ve vtělení svého Syna (srov. Žid 1,1-4), ten je konečné Slovo Otce, tak že po něm už nebude žádné další z. (srov. Kat. 50-73). Z. Ježíše Krista bylo svěřeno církvi v apoštolské - tradici a v Písmu svatém (DV č. 10), aby i ona sama mohla do něj stále hlouběji pronikat, plněji je prožívat a sdělovat každému člověku se sřetelem k jeho spáse (srov. Kat. 74-100).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz