Židokřesťanství

Kategorie: křesťanství

Termínem se označují různá hnutí nebo křesťanské směry, vyznačující se úzkou vazbou na - židovství a věrností jeho tradici. Židokřesťanství provází křesťanství už od jeho počátků, neboť základem křesťanství byli Židé, kteří uvěřili v Krista. První společenství v Jeruzalémě byla židokřesťanská a zúčastňovala se bohoslužby v chrámu až do jeho zničení (r. 70 po Kr.). Vývoj církve v původně pohanském prostředí vedl ke zmenšení důležitosti židokřesťanství, i když některá ž. společenství dále žila ve východní Sýrii a v Mezopotámii a často byla nositeli heretických názorů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz