Zeď nářků

Kategorie: judaismus

Podkategorie: Jeruzalém

Zničení Jeruzaléma a židovského chrámu r. 70 po Kr. zanechalo jen zbytky města, které zbudoval Herodes Veliký (37 př. Kr. - 4 po Kr.). Zůstala západní zeď bývalého chrámového okrsku. Od středověku slouží Židům jako místo modliteb. Po sjednocení západního a východního Jeruzaléma v šestidenní válce r. 1967 se stala symbolem Izraele.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

JeruzalémCopyright iEncyklopedie.cz