Žebravé řády

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: řeholní život mužské řády

Řeholní řády založené na myšlence nejpřísnější osobní a společné - chudoby. Ž.ř. v úzkém smyslu jsou řády - františkánů, - dominikánů, - augustiniánů, - pavlánů, - milosrdných bratří a - karmelitánů, jejich založení je třeba dávat do souvislosti s hnutím za ideál křesťanské chudoby. Ž.ř. se vzdaly vlastnictví společného majetků a žily z toho, co získaly prací nebo almužnou (proto «žebravé») a na rozdíl od řádů - mnišských nezachovávají stabilitas loci (stálé místo).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

řeholní život

mužské řádyCopyright iEncyklopedie.cz