Zahradníček, Jan

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1905–1960), básník, překladatel, esejista, narozený v Mastníku (okr. Třebíč). Po absolvování reálného gymnázia v Třebíči studoval v letech 1926–1930 literární komparatistiku na Filozofické fakultě UK v Praze, studium však nedokončil. Byl silně ovlivněn spoluprací s katolicky orientovanými kritiky kolem revue Tvar R. Černým, M. Dvořákem, B. Fučíkem, a A. Vyskočilem. V letech 1940–1948 redigoval v Brně revui Akord, v letech 1945–1949 nakladatelský redaktor Brněnské tiskárny. První básnickou sbírku Pokušení smrti (1930) následuje řada básnických sbírek – Návrat (1931), Jeřáby (1933), Žíznivé léto (1935) a Pozdravení slunci (1937), La Saletta (1947), Znamení moci (1969) aj., soubor esejů Oslice Balaamova (1940) a překlady z německé (R. M. Rilke, F. Hölderlin, T. Mann, G. von Le Fort ad.) a francouzské (P. Emmanuel, Ch. Du Boss ad.) literatury. S O. F. Bablerem spolupracoval na překladu Dantovy Božské komedie. V červnu 1951 byl zatčen a za údajnou velezradu odsouzen na třináct let vězení, ze kterého byl v roce 1960 propuštěn. V důsledku celkového vyčerpání ještě v témže roce v Uhřínově zemřel.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz