Zadostiučinění

Kategorie: křesťanství

Svátostné zadostiučinění je »pokání« (modlitby či skutky milosrdenství), které - zpovědník přikazuje - kajícníkovi ve - svátosti pokání s ohledem na jeho osobní situaci a s přihlédnutím k jeho duchovnímu prospěchu. Potřebnost z. vyplývá ze skutečnosti, že svátostné - rozhřešení odstraňuje -hřích, ale není lékem na všechno, co hřích uvedl do nepořádku. Kajícník proto musí udělat něco navíc, aby napravil vlastní viny, čili musí odpykat své hříchy, tj. přiměřeně za ně »zadostiučinit« (srov. Kat. 1459-1460).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz