Zabránění výkonu

Kategorie: křesťanství

Jde o stav zábrany výkonu úřadu diecézního - biskupa, kdy pro zatčení, vypovězení, vyhnanství nebo nezpůsobilost diecézního biskupa nemohou být v diecézi vykonávány pastýřské úkoly a kdy není ani možný písemný styk s diecézany (CIC 412). Pokud v tomto případě - Apoštolský stolec neučinil opatření, přísluší řízení diecéze biskupovi-nástupci, brání-li mu překážka, přísluší řízení - pomocnému biskupovi nebo generálnímu či biskupskému - vikáři nebo jinému knězi, podle pořadí stanoveného v seznamu, který je povinen vyhotovit diecézní biskup co nejdříve po převzetí vedení diecéze.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz