Xenokratés

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Řecko

Časové zařazení: antika 4. stol.př.n.l.

(*Kalchedon asi 398 př. Kr. - +Athény 314 př. Kr.). Řecký filozof, v letech 339 - 315 př. Kr. vedl starší akademii. Orientoval se na Platóna a byl ovlivněn učením pytagorejců. Snažil se o sloučení nauky o ideách a o číselné mystice. Podle ní vycházejí ideje, resp. čísla, z jednoho prazákladu. Třemi druhy bytí jsou myšlení, smysly a víra.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

4. stol.př.n.l.

Řecko

antikaCopyright iEncyklopedie.cz