Wolfgang

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí benediktini

Místní zařazení: Německo

Časové zařazení: 10. století

Narodil se kolem roku 924 ve Švábsku. Vzdělával se v klášterní škole v Reichenau a ve Würzburgu, byl učitelem na dómské škole a děkanem kapituly v Trevíru (956), vstoupil jako mnich do benediktinského kláštera v Einsiedeln ve Švýcarsku (965) a byl tam vysvěcen na kněze (kolem roku 970). Po krátkém misijním působení v Maďarsku (971) byl o vánocích v roce 972 jmenován biskupem v Řezně. Byl velmi obětavý a vysoce vzdělaný, podporoval školy a kláštery, značně pozdvihl duchovní úroveň kněží. Tím, že souhlasil s odloučením Čech od své diecéze, umožnil v roce 973 založení biskupství v Praze. Zemřel 31. října 994 v Puppingu u Lince; jeho tělo bylo z Rakouska převezeno po Dunaji do Řezna a tam pohřbeno v kostele sv. Emmerama. Jeho uctívání jako svatého bylo potvrzeno v roce 1052.
(V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

benediktini

křesťanství

Německo

svatí

10. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz