Vzkříšení

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: velikonoce

Tajemství Kristova vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního poselství: »Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, je klamná naše zvěst a klamná je i naše víra« (1K 15,14). Předmětem poselství je událost historicky dosvědčená učedníky, kteří se skutečně setkali s Kristem vzkříšeným, ale zároveň tajemně nadpřirozeným, neboť jeho lidství vešlo do Boží slávy (srov. Kat. 639-647). V. Krista, »prvorozeného z těch, kdo vstali z mrtvých« (Kol 1,18) je počátkem a zárukou v. každého člověka. Projevuje se jako okamžité ospravedlnění po smrti a budoucí v. těla, v blaženém patření na Boha. Oslava Kristova v. či velikonočního tajemství je středem liturgie nejen při slavení - velikonoc, ale i při eucharistickém slavení neděle, která je dnem vzkříšeného Pána.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz