Vzdoropapež

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Ten, kdo se k papežskému úřadu dostal nelegitimním způsobem a osobuje si úřední moc. Jedná se tedy o uchvatitele (někdy v dobré víře), používajícího moci, kterou nemá, protože je bez legitimního poslání vládnout církvi. V dějinách církve se počet vzdoropapežů pohybuje kolem 25-40. Prvním vzdoropapežem byl sv. Hyppolit, římský kněz (217-235), později se usmířil s papežem Ponciánem a zemřel s ním jako mučedník. Posledním vzdoropapežem byl Felix V., Amadeus VIII. Savojský. Zvolen koncilem v Basileji proti Evženu IV. a vysvěcen 24. 7. 1440, byl později sesazen stejným koncilem. Podrobil se papeži Mikuláši V., který ho ustanovil kardinálem. Zemřel v r. 1451.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz