Vyznání víry

Kategorie: křesťanství

Je to souhrn základních pravd víry a jako takový tvoří základ a východisko - katecheze. Apoštolská církev od samého počátku vyjadřovala a předávala svou víru ve stručných a pro všechny srozumitelných tezích a sjednotila podstatu své víry v ústrojných a skloubených sděleních. Těmto souhrnům se říkalo »vyznání víry«, protože shrnují víru vyznávanou křesťany, nebo také - krédo či - symbol víry (lat. symbolum), neboť byly poznávacím a spojovacím znamením věřících. Mezi v.v. se počítají Apoštolské vyznání víry a Nicejsko-konstantinopolské v.v. Prvému z nich se říká apoštolské proto, že se považuje za věrné shrnutí víry samých - apoštolů. Římská církev je užívala pro výuku křestních čekatelů a během obřadu - křtu. Nicejsko-konstantinopolské v.v. odvozuje svou významnost ze skutečnosti, že bylo výsledkem veroučných disputací prvých dvou ekumenických koncilů (325 a 381) a je společným pokladem všem velkých církví Východu a Západu (srov. Kat. 185-197). - Konfese.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz