Vyvolený

Kategorie: křesťanství

V latině electus, od eligere, »vybrat«. Znamená lid nebo jednotlivce, kterého si vybral Bůh, aby obdržel nějaký jeho nadpřirozený dar. Ve SZ byli nazýváni vyvolenými Židé, v NZ příslušníci křesťanského společenství. V teologickém jazyku označuje termín každé předurčení ke spáse ( - Spasitel). V běžném významu je v. ten, kdo se zasvětí Bohu. Ve - křtu dospělých se tak nazývá kandidát, který ukončil období - katechumenátu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz