Vykoupení

Kategorie: křesťanství

Termín znamená vysvobození listva z otroctví - hříchu, které podle křesťanské víry a nauky učinil Ježíš Kristus. Vtělil se a nabídl se jako smírná oběť Bohu Otci místo člověka. Podle - Katechismu katolické církve »celý Kristův život je - tajemstvím vykoupení. V. je především plodem krve prolité na kříži« (Kat. 517, srov. také s č. 601). Církev, provázená - Duchem svatým, pokračuje ve vykupitelském díle Kristově.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz