Vulgata

Kategorie: křesťanství Bible

Papež Damasus pověřil kolem r. 382 sv. Jeronýma, aby pořídil latinský překlad bible a nahradil jednotným textem verze, pořízené ve starších dobách v sev. Africe (Afra) a v Itálii (Itala), které se od sebe namnoze lišily. Jeroným zcela nově přeložil Starý zákon z hebrejštiny a u Nového zákona vzal za základ texty revidované Italy. Od 7. stol. se stále více prosazovala jeho Vulgata a byla r. 1546 na koncilu tridentském postavena na roveň originálu. Současná podoba užívaná v římskokatolické církvi (tzv. Neovulgata) vychází z textové revize dokončené v r. 1979.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz