Vtělení

Kategorie: křesťanství

Lat. incarnatio. Výraz pro označení, že Ježíš Kristus, druhá božská osoba Nejsvětější Trojice, zakusil vlastní lidství tím, že přijal lidskou duši a lidské tělo. Výraz pochází z úvodu Janova evangelia: »Slovo se stalo tělem« (Jan 1,14). Již v nejranějších dobách křesťanství byla nauka o v. zpochybňována různými herezemi ( - doketismus, - ariánství, - nestoriánství, - monofyzitismus), církev nauku o vtělení obhajovala na koncilu nicejském (325), efezskému (431) a chalcedonském (451) tvrzením, že Ježíš Kristus je Syn Boží, jedna jediná osoba, ale se dvěma přirozenostmi, božskou a lidskou. Je soupodstatný s Otcem v božství a jedné podstaty s lidmi v člověčenství, tyto dvě přirozenosti nejsou ani slité, ani rozdělené, ani oddělené, existují v Kristu nesmísitelně a neoddělitelně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz