Voda, svěcená

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: symboly liturgie

V kultu a v liturgii katolické církve hraje voda, symbol vnitřního očištění, velkou roli. Voda se světí při různých příležitostech a používá se jako svátostina (viz svátostiny) při žehnání. Voda se dříve světila s přimícháním svěcené soli, může se světit podle potřeby každou neděli. Křestní voda se světí při obřadech při velikonoční vigilii, může však být podle potřeby posvěcena i jindy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

symboly

liturgie



Copyright iEncyklopedie.cz