Vkládání rukou

Kategorie: křesťanství

Lat. impositio manuum. Starobylý obřadný úkon vztažení rukou na osoby a věci, jako prostředek pro přenášení - milostí či moci. Ježíš jej používal k uzdravování (Mk 6,5) a k - požehnání (Mk 10,16), - apoštolové pak k předání církevního úřadu (Sk 6,1-6) a k udílení - Ducha svatého (Sk 8,15). V - liturgii se setkáváme s v.r. jako s podstatným prvkem udílení svátostí - biřmování a - svěcení kněžstva.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz