Vikingové

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Skandinávie

Středověký válečnický národ, zvaný později Normané, pocházel ze Skandinávie a pořádal od konce 8. stol. loupežné výpravy po velké části Evropy. V severní Francii, Sicílii a na britských ostrovech zakládali státy. Někteří pronikli na přelomu tisíciletí dokonce až k severoamerickému kontinentu. Jako švédští Varjagové, kteří původně uctívali gemánského boha Thora, se přidali v Rusku zprvu ke slovanskému náboženství a později k pravoslavné církvi. V době křížových výprav se Vikingové vyznačovali mimořádnou aktivitou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

SkandinávieCopyright iEncyklopedie.cz