Vikariát

Kategorie: křesťanství

Z lat. vicariatus. Znamená úřad, funkci, hodnost - vikáře. V - Kodexu kanonického práva se hovoří o apoštolském v. (CIC, kán 371) a o okrskovém v. (CIC 374, 553). Výrazu vikariát lze použít i k označení sídla vikáře, včetně všech jeho úřadů. Na Moravě se okrskový vikář zpravidla nazývá děkan, vikariát potom děkanát.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz