Vigilie

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie velikonoce

Z lat. vigilia. Označuje zvyk připravovat se na nějaký svátek nebo mimořádnou událost, která svátku nebo události předchází, bděním v noci na modlitbách. Matkou všech vigilií je vigilie velikonoční. Podle jejího vzoru se rozšířil obyčej připravovat se i na jiné svátky (např. - vánoce a - letnice). Vigilie nabývá - eschatologického rázu, je-li chápána ve světle podobenství o pannách (Mt 25,6) a v duchu výzvy, se kterou se Ježíš obrátil k - apoštolům (Mt 13,35-36). Pro - mši o vigilii je zpravidla určen zvláštní mešní formulář.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz