Viennský koncil

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: koncily významné události

Časové zařazení: středověk 14. století

15. všeobecný koncil ve Vienně projednával ve třech sezeních od 16. 10. 1311 - 6. 5. 1312 za osobní přítomnosti papeže Klementa V. (1305 - 1314) zrušení a konfiskaci majetku řádu templářů. Řádu vytýkal francouzský král Filip IV. Sličný těžká provinění. Předmětem jednání byl také spor o františkánský ideál chudoby, znovudobytí Svaté země křížovou výpravou a reforma církve. Se zástupci všech národů Západu to byl koncil "na rozhraní dvou světů", na přechodu z vrcholného do pozdního středověku.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

středověk

koncily

14. století

významné událostiCopyright iEncyklopedie.cz