Vidění

Kategorie: křesťanství

Chtěný nebo spontánní vjem obrazů, jemuž je člověk vystaven. Nepředpokládá se nutně vnímání zevního okolí. Dochází k němu za jasného stavu mysli a v - extázi. Ve SZ i NZ a v životě světců a mystiků nacházíme četné příklady v., majících povahu napomenutí a upozornění. Věrohodná jsou v., která uchvátí a naplní celého člověka. Věrohodní vizionáři jsou před v. a po něm zcela normální. Během v. se nacházejí ve stavu změněného vědomí, ale rozdílného od deliria nebo patologických v., která jsou obecně směsicí nábožnosti a erotismu ve fantastických obrazech. Je proto nutno rozlišovat případ od případu, zda se jedná o pravé v. nebo o v. patologické či zdánlivé.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz