Vetus latina

Kategorie: křesťanství Bible

Lat. výraz, jímž se obecně označují různé latinské překlady - bible, předcházející - Vulgátě. Nejdůležitějšími pameny pro její poznání jsou citace starých - církevních spisovatelů, liturgické knihy a texty, které se dostaly do Vulgáty. V minulosti se V.l. (nebo její část) nazývala také Itala, podle tradice z doby sv. Augustina.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz