Věřit

Kategorie: křesťanství

V latině credere, hebr. aman (odtud slovo - amen), »být klidný«, »tvrdit«, »spoléhat na něco«. Postoj víry křesťana ve vztahu k Bohu a Ježíši Kristu, Synu Božímu a ke všem zjeveným pravdám.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz