Venantius Fortunatus

Synonyma hesla: Venantius Honorius Clementianus Fortunatus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 6. století

Venantius Honorius Clementianus Fortunatus se narodil kolem roku 530 u Trevisa a zemřel jako biskup v Pictaviu (Poitiers) kolem roku 601.
Venantius Fortunatus se vydal ke hrobu svatého Martina do města Tours, aby poděkoval za uzdravení z oční choroby. Na zpáteční cestě se pln nadšení pro Radegundu, vdovu po králi Chlotarovi I., a pro její schovanku Agnes zdržel v Poitiers, kde obě ženy žily v klášteře sv. Kříže. Ty ho přivedly na myšlenku přijetí kněžského svěcení od místního biskupa, který by tak získal pomocníka v pastýřské službě. – Venantius Fortunatus byl ve spojení se všemi významnými muži v Galii, zvláště s Řehořem z Tours. Ke konci století se stal v Poitiers biskupem, ale brzy poté zemřel.
Sbírka jeho písní je rozdělena do jedenácti knih. Obsahuje básně všeho druhu: hymny, elegie, epigramy a mnoho písní k různým příležitostem. V dodatku jsou další básně. Napsal osm životopisů světců: (Vita s. Martini; Vita et miracula s. Hilarii; Vita s. Germani; Vita s. Albini; Vita s. Paterni; Vita Radegundis; Vita s. Marcelli; Vita s. Severini Burdigalensis). Život sv. Martina je eposem o 2244 hexametrech, všechny ostatní jsou v próze.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

6. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz