Věčný život

Kategorie: křesťanství

Znamená život s Bohem po smrti, který dá Kristus těm, kdo v něho věří (Řím 5,21, Řím 6,23, 1 Kor 15,45). Tehdy budou spravedliví vládnout navždy s Kristem, s oslaveným tělem a duší, a Bůh bude »vším ve všech« (1 Kor 15,28).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz