Večeře Páně

Kategorie: křesťanství

Tento termín, používaný protestantskými církvemi pro nejdůležitější část bohoslužby, odkazuje na Poslední večeři, kterou slavil Kristus se svými učedníky (zpráva v evangeliu sv. Matouše, Marka a Lukáše). Bylo to poslední setkání před zatčením a ukřižováním Krista. Obecný význam slavnostních hostin, které lze najít ve všech kulturách, je v tom, že zakládaly společenství, v náboženském smyslu zprostředkovávaly mezi bohem a věřícími. Speciálního významu nabývá Večeře Páně v křesťanství spojením chleba a vína s Kristovým tělem a krví. Společenství věřících s Kristem tvoří přes rozdílné interpretace jádro křesťanských bohoslužebných shromáždění. Proti čistě symbolickému výkladu Večeře Páně se postavil Luther tak, že sice popíral proměnění chleba a vína (viz transsubstanciace), avšak uznával skutečnou přítomnost Krista v eucharistii (viz ubikvita).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz