Vášně

Kategorie: křesťanství

Výraz označuje citová hnutí či pocity. Díky hnutí mysli člověk tuší dobro a zlo. Hlavními v. jsou láska a nenávist, touha a strach, radost, smutek a hněv. V., chápané jako projevy smyslovosti, nejsou z mravního hlediska ani dobré ani zlé, ale v míře, v jaké závisí nebo nezávisí na rozumu a vůli, jsou mravně dobré či zlé. Ne náhodou v nich Písmo někdy spatřuje náklonnosti lidského srdce, které vedou ke spáchání - hříchu (srov. Dn 13,8.11.14.20.56). Vzněty a pocity tedy mohou přejít v - ctnosti, nebo se mohou zvrhnout v - neřesti (srov. Kat. 1762-1775).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz