Vašica, Josef

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1884–1968), kněz, teolog, filolog, narozený ve Štítině. Studoval na klasickém gymnáziu v Opavě, kde roku 1902 maturoval. Poté nastoupil na Teologickou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal v roce 1906. Zpočátku působil jako prefekt v arcibiskupském chlapeckém semináři v Kroměříži. V roce 1907 byl poslán na vídeňskou univerzitu studovat slavistiku a klasické jazyky. Zde dosáhl doktorátu filozofie obhájením disertační práce Olomoucký evangeliář, jeho jazyk a vznik. Do roku 1919 působil jako středoškolský profesor na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, poté byl jako docent staroslověnského jazyka a literatury povolán na Teologickou fakultu v Olomouci. Zde byl v roce 1928 jmenován řádným profesorem. Roku 1937 přešel jako profesor staroslověnského překladu Písma sv. a slovanské liturgie na Teologickou fakultu UK v Praze. K nejpozoruhodnějším výsledkům jeho badatelské práce patří objev slovanské liturgie svatého Petra. Velkou pozornost věnoval pokračování cyrilometodějských tradic v Čechách v době svatováclavské a svatoprokopské. Nejvýznamnější z tohoto oboru je vydání Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu ve Sborníku staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile (1929). Z novější české literatury ho zaujala zvláště doba baroka. Vydal knihu České literární baroko (1938). Roku 1950 odešel do důchodu a věnoval se vě­decké práci. Její těžiště spočívalo ve zkoumání díla slovanských věrozvěstů, písemných staroslověnských a církevněslovanských památek a slovanské bohoslužby. Výsledky této práce shrnul v díle Literární památky epochy velkomoravské (1966). Posmrtně vyšly Eseje a studie ze starší české literatury (2001).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz