Valentinos

Synonyma hesla: Valentin

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: gnose

Alexandrijský gnostik Valentinos je zakladatelem nejdůležitější gnostické filozofické školy. Jeho systém, jejž posměšně popisuje Irenej, se věnoval aplikaci platónské diaierese na křesťanské texty, především na Janovo evangelium. Kolem roku 140 se objevuje v Římě. O jeho životě a osudu se nezachovaly žádné zprávy. Mlčení polemiků k této záležitosti zůstává neobjasněno. – Valentinos psal listy, homilie a žalmy; z naučných spisů se nic nezachovalo. Takzvané Evangelium pravdy, které někteří Valentinovi připisují, představuje ranější stupeň gnóze. Pokud by pocházelo od Valentina – pro tuto domněnku ovšem nejsou podklady – pak jako rané dílo, napsané v době, kdy ještě valentiniánská gnóze neexistovala.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

gnoseCopyright iEncyklopedie.cz