Utrakvisté

Kategorie: křesťanství

Název je odvozen z latinského sub utraque speciae (pod obojí způsobou). Označují se jím příznivci učení Jana Husa, kteří mj. prosazovali přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína i pro laiky. Jako první je formuloval Jakoubek ze Stříbra (+ 1429, ve spise Salvator noster). V rámci katolické církve vytvořili po schválení kompaktát (čtyři artikuly pražské) na basilejském koncilu částečně samostatnou církevní organizaci v čele s arcibiskupem Janem Rokycanou (+1471). V průběhu 16. stol. část utrakvistů splynula s Jednotou bratrskou, staroutrakvisté se postupně začlenili do katolické církve (zvláště po r. 1587, kdy utrakvistický administrátor Václav Benešovský odsouhlasil obsazovaní utrakvistických far katolickými duchovními), novoutrakvisté vytvořili vlastní církevní organizaci v čele s administrátorem, konsistoří a pražskou univerzitou jako svým ideovým centrem, též se podíleli na formulaci české konfese.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz