Úřad

Kategorie: křesťanství

Lat. ministerium. Označuje výkon funkce či pravomoci. V církvi má každý věřící svůj úkol a vlastní část odopovědnosti za růst těla celé církve (srov. Ef 4,16). Tento úkol či ú., jenž je podle Kristova příkladu chápán jako služba, je v úzké spojitosti s - charismaty, čili s - dary, které - Duch svatý každému udílí (srov. Řím 12,6-8). Právě pro složitost církve a jejího poslání jsou zde četné úřady (AA 2), počínaje těmi, které vyplývají ze svátosti - svěcení kněžstva, až po úřady, které se projevují různými apoštolskými iniciativami.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz