Uniaté

Kategorie: křesťanství

Z ruského uniat, odvozeného z unija, »jednota« (původně z lat. unus, »jeden«). Příslušníci východních církví, které si po východním - schizmatu zachovaly spojení s římskokatolickou církví, nebo se k ní později připojili. Výraz sám je sporný a zpočátku jej používali pravoslavní, kteří se ohrazovali proti dohodě mezi rusíny (církev řeckokatolická) a katolickou církví (Brest-litevská unie z r.1596).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz