Umrtvování

Kategorie: křesťanství

Asketický výraz označující odříkání, která si člověk sám sobě ukládá aby ovládl - žádostivost a přemohl - hřích, s výhledem na mravní a duchovní zdokonalení. Sv. Pavel je rozhodně doporučuje (Řím 8,13, Kol 3,5), vyžaduje se k duchovnímu pokroku (srov. Kat. 2015).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz