Ultramontanismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Z lat. výrazu Ultra montes, »za horami«. Výraz u. (za horami, kde je Řím) se razil v zaalpských zemích a označoval obecně dostředivý a celntralistický katolicismus po - tridentském koncilu. Používal se od druhé pol. 18. stol. uvnitř církve k označení příznivců biskupského primátu a - papežské neomylnosti astal se synonymem pro stoupence - kurie a protiosvícenství. V 19. stol. se význam tohoto termínu poněkud pozměnil, neboť v té době se jím začali označovat především politicky angažovaní katolíci, jimž se vyčítal »nenárodovecký« postoj. Opěrným sloupy u. byl konzervatismus (připoutanost k předpisům, tradicím, institucím) a centralismus (zkostnatělost církevního aparátu, rozsáhlost jurisdikční pravomoci a duchovní autority papeže a dominantní postavení římské kurie), k němuž se přidružila výrazná, za některých okolností i přehnaná úcta k papeži a vyhraněná netolerantnost vůči lidem opačného názoru. Etapami vývoje u. bylo upřednosťňování - scholastické filosofie a - metafyziky a také nauky o biskupském primátu a neomylnosti papeže, schválené 1. - vatikánským koncilem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz