Uctívání Boha

Kategorie: křesťanství

Zbožnou odpověď na Boží slovo vyjadřuje věřící v aktu chvály, prosby nebo díků, kterými vyznává Boží svrchovanost. Uctívání může být provázeno gesty pokory: poklekáním, sepjatýma rukama atd. Aby se vztah křesťana k Bohu oddělil od vztahu ke svatým nebo andělům a jejich uctívání, rozlišuje katolická církev pojem klanění (latria), které přísluší pouze Bohu od uctívání (dulia) svatých.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz