Úcta svatých

Kategorie: křesťanství

V katolické zbožnosti upomínají světci na Boží skutky spásy a představují věřícímu lidu vzory hodné napodobování. V prvotní církvi se všichni členové církve nazývali svatí. V církevních dějinách byli pak svatí jen ti, co vedli mimořádně ctnostný život anebo podstoupili mučednictví. Od 10. stol. podléhá schvalování církevního uctívání svatých teologicky a právně přísně stanovenému postupu. Církevní rok obsahuje oslavy svatých mužů a žen. Slaví se obvykle jejich den úmrtí, který je dnem narození pro nebe. Na onom světě jsou svatí Bohu zvláště blízcí. Kult svatých jako prostředníků na cestě k Bohu kritizovala reformace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz