Učitelé církve

Kategorie: křesťanství

V latině doctor (synonymum pro magister, »učitel«). Čestný titul určený těm, kteří znamenají teologickou autoritu a kteří jsou vynikajícími osobnostmi, vyznačujícími se svatostí života, pravověrností a především vynikající znalostí svatých věcí. Učitelů církve je asi 30 a patří mezi ně Antonín z Padovy, Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Bonaventura, Kateřina Sienská, Terezie z Avily, Kateřina Sienská, Terezie z Lisieux, František Saleský, Alfons M. z Liguori atd.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz