Typologie

Kategorie: křesťanství

Z řec. typos, »model«, a loghia. Jde o zjištění vztahu mezi nějakou skutečností ve Starém a v Novém zákoně, kdy prvotní skutečnost (model) jako by vyjadřovala charakteristické a stálé rysy Božího jednání v dějinách, čili rysy prorocké povahy, a druhotná skutečnost jako blížící se uskutečnění toho, co prvá skutečnost znamenala. Pro sv. Pavla např. je Adam typem Krista (Řím 5,14), tak jako Boží lid SZ ( - Izrael) je typem církve (1 Kor 10,6).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz