Trinace

Kategorie: křesťanství

Z lat. trinus, »trojnásobný«. Jde o sloužení tří - mší jedním knězem o nedělích a zasvěcených svátcích. T. je možná jen z pastorační nutnosti a s povolením - biskupa (CIC 905).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz