Trigesima

Kategorie: křesťanství

Lat. výraz znamenající třicátý den od smrti, kdy se obvykle slouží - mše svatá za zemřého.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství



Copyright iEncyklopedie.cz