Triduum

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie církevní rok velikonoce

Z lat. tres, »tři«, a dies, »den«, čili »doba tří dnů«. Jde o tři dny zasvěcené zvláštním oslavám a - modlitbám. Nejdůležitějším liturgickým t. je velikonoční t. - Velký pátek, - Bílá sobota a - neděle Zmrtvýchvstání.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

velikonoce

liturgie

církevní rokCopyright iEncyklopedie.cz