Tridentský koncil

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny koncily významné události

Jednalo se v pořadí o 19. ekumenický - koncil, který se konal v letech 1545 až 1563 ve třech etapách. Ačkoli se po něm volalo již dlouho a z mnoha stran, koncil se nemohl po dlouhou dobu konat především proto, že papež Klement VII. se obával protiřímských a konciliaristických nálad ( - konciliarismus). Zahájení sněmu vyhlásil bulou Laetare Jerusalem (1544) Pavel III. na 15. 3. 1545 v Tridentu a zadal tři hlavní úkoly: urovnání náboženských sporů mezi katolíky a - protestanty, generální reforma církve a osvobození křesťanů utiskovanchý nevěřícími. Koncil však byl zahájen až 13. 12. 1545 za přítomnosti pouhých 31 biskupů. Během prvního období (13. 12. 1545 - 2. 6. 1547) se konalo deset zasedání a byly schváleny důležité definice a dekrety, týkající se např. - bible, prvotního - hříchu, - ospravedlňění, - křtu a - biřmování. Na zasedání 11. 3. 1547 se účastníci dohodli přeložit koncil do Boloně. Po smrti Pavla III. byl zvolen - papežem kard. Del Monte jako Julius III., až dosud předsedající koncilu. Za jeho pontifikátu proběhlo druhé období koncilu (1. 5. 1551 - 28. 4. 1552), a to v Boloni. Na XI. a XVI. zasedání byly schváleny dekrety o - eucharistii, - zpovědi, posledním pomazání a další, týkající se reformy. Protestantští zástupci z Německa se brzy vrátili do vlasti, aniž by se jim podařilo prosadit své požadavky. Politické okolnosti vedly k přerušení koncilu dne 28. 4. 1552, ale 29. 11. 1560 Pius IV. (1559-1565) nařídil pokračovat v koncilních pracích, ve třetím období (Trident, 18. 1. 1562 - 4. 12. 1563), byly během XVII. až XXV. zasedání schváleny dekrety o povinném zdržování se biskupů v jejich sídlech, o obětní povaze - mše svaté, o kněžském - svěcení, - manželství, - očistci, o úctě ke - svatým a k - ostatkům, o - odpustcích a o - seminářích. Důležitost t.k. spočívá především v tom, že dal odpověď na protestantskou - reformaci a zahájil proces vnitřní obnovy církve ( - katolická reforma, - protireformace). »Poskytl teologii a hlásání víry jasné předpisy, vymezil - učitelský úřad církve, ale nevyvolal rozdělení tam, kde dosud nebylo« (H. Jedin). Z pověření koncilu vydal Pius V. Seznam zakázaných knih ( - index), tzv. tridentské vyznání víry (Professio fidei Tridentina) se slibem poslušnosti Svatému stolci, Římský katechismus, Římský breviář (1568) a Římský misál (1570).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

významné události

církevní dějiny

koncilyCopyright iEncyklopedie.cz