Trest

Kategorie: křesťanství

Legitimní autoritou přikázané zbavení člověka duchovního nebo světského dobra za účelem nápravy provinilého a na potrestání spáchaného přečinu. Tresty nápravné či censury (CIC 1331-1335) směřují v zásadě k nápravě provinilce ( - exkomunikace, - interdikt, - suspenze). Tresty pořádkové (CIC 1336 -1338) směřují v zásadě k potrestání přečinu (další právně vymezená omezení, dočasná či trvalá).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz