Transsubstanciace

Kategorie: křesťanství

Teologický pojem vzniklý ve středověku z lat. trans, »přes«, a substantia, »podstata«, přijatý i - tridentským koncilem (DS 1625). Označuje se jím nauka, podle níž při - mši svaté dochází k přeměně podstaty chleba a vína v Kristovo tělo a krev, jež jsou přítomny pod patrným vzhledem chleba a vína (pod tzv. - eucharistickými způsobami). - Posvěcení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz