Transcendence

Kategorie: religionistika

Slovo znamená vlastně "překročit" a vztahuje se ke světu, který leží mimo zkušenost, přístupnou smyslům. Proti pojetí transcendence, tedy přesažnosti Boha, jak ho učí především židovství, křesťanství a islám, stojí názory panteistické a monistické, které zastávají imanenci (bytí, lpění) Boha ve světě nebo dokonce totožnost Boha a světa.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz