Traditio symboli

Kategorie: křesťanství

Lat. výraz znamenající »předávání symbolu víry«. Slovem »symbol« se v prvních staletích křesťanství rozuměl oficiální text - vyznání víry. Podle dávných předpisů pro - katechumeny se tímto výrazem označovalo vyučování článků víry podle Apoštolského vyznání víry, přednášeného slovně katechumenům třetí či čtvrtou postní neděli. Předávání symbolu odpovídal obřad - redditio symboli (navrácení symbolu).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz